Praktyczny Kurs Mediacji

Edycja 4. – start 25.09.2021

14-miesięczny interaktywny kurs online z Izą Nowaczyk i Beatą Moczkowską,
który startuje 25 września 2021.

Odkryj budowanie systemów dialogowych w społecznościach. Odzyskaj wpływ dzięki sprawiedliwości naprawczej, współmocy i Porozumieniu BEZ Przemocy.

Jak wygląda kurs ?

 

Przeżywki

 Kurs zawiera 12 weekendowych warsztatów, które są oparte na pracy własnej uczestniczek i uczestników pod okiem trenerek, mediatorek i facylitatorek.
Zgodnie z andragogiką, czyli sposobem w jaki uczą się dorośli, teoria występuje po doświadczeniu. Integralną częścią Praktycznego Kursu Mediacji jest praktyka własna w grupach ćwiczących. Grupy ćwiczące polegają na praktykowaniu nabywanych umiejętności razem z innymi kursantkami i kursantami w bezpiecznym do wzrostu klimacie.

 

Wielkość grupy kursowej

Zależy nam na stworzeniu bezpiecznej przestrzeni, w której uczestniczki i uczestnicy kursu mogą swobodnie dzielić się swoimi odczuciami, doświadczeniami i refleksjami. Podczas zajęć pracujemy w dwójkach, trójkach i innych mini podgrupach korzystając z tzw. pokoi w aplikacji.
Zapraszamy na kurs pomiędzy 16. a 18. osób, z otwartością na pracę przy włączonych kamerach.

 

Iza Nowaczyk i Beata Moczkowska

2 trenerki, mediatorki porozumieniowe, facylitatorki z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w budowaniu systemów dialogowych w oparciu o Porozumienie BEZ Przemocy, sprawiedliwość naprawczą i współmoc.  Poczytaj więcej

 

Praktyka między spotkaniami jako integralna część kursu

Kurs jest oparty o formułę spotkań online sobotnio-niedzielnych (1 weekend,
1 X w miesiącu) liczone od września do października ( bez lipca i sierpnia).
Pomiędzy spotkaniami zapraszamy do zadań wdrożeniowych, ok 2 godz. tygodniowo. Przećwiczysz narzędzia  porozumieniowe, rozwijając umiejętności oraz popracujesz nad transformacją swojej postawy, rozumianej jako kluczowe przekonania. Efektem będzie prawdopodobnie integracja podejścia porozumieniowego i życie
z wykluczeniem wszelkiej przemocy.

 

Kurs online jest interaktywny

Wierzymy, że kontakt między ludźmi podczas procesu zdobywania nowych kompetencji jest możliwy także online.  Z uważnością na wszystkich i dbałością o przestrzeń na empatię i szczere wyrażanie siebie.
Wspiera nas w tym technologia XXI wieku.  Zapraszamy na kurs uczestniczki i uczestników, którzy mają gotowość na pracę przy włączonych kamerach.

Praktyczny Kurs Mediacji 
14 miesięcy, w tym 12 weekendowych, onlinowych spotkań. 

Zapraszamy na 14 miesięczny kurs budowania systemów dialogowych “Praktyczny Kurs Mediacji”z Izą Nowaczyk i Beatą Moczkowską, które zaproszą Cię do świata sprawiedliwości naprawczej, współmocy z działania razem oraz życia z wykluczeniem wszelkiej przemocy.

.

Jak wygląda PROGRAM?

 Moduł 1 – Wprowadzenie do Porozumienia Marshalla B. Rosenberga 

 •  Ruch nonviolence i świat bezprzemocowy, o którym większość z nas ma marzenie.
 • Kluczowe założenia Porozumienia – Marshalla B. Rosenberga vs zdania w prawdziwość których wierzymy.
 • Empatia i inne formy słuchania.
 • 4 KROKI – jak narzędzie wspierające samoświadomość, odpowiedzialność i wybór.
 • Docenianie wartościowego wkładu w życie – o budowaniu postawy wdzięczności.

 Moduł 2 – Porozumienie – Marshalla B. Rosenberga 

 • Dzwonki alarmowe: złość, wstyd i czyjaś wina – jak transformować te stany? Jak wspierać siebie i innych w odzyskiwaniu wpływu na swoje życie?
 • Potrzeby: tropienie i nazywanie – naturalizacja języka, czyli o tym jak używać języka potocznego?
 • Prośbą, życzeniem a może groźbą – branie osobistej odpowiedzialności za potrzeby.
 • Przepraszanie. Rozmowy naprawcze i odżałowanie nieskutecznych strategii działania.

Moduł 3 –  Informacja zwrotna – w idei porozumieniowej

 •  Czym jest informacja zwrotna – intencja.
 • Jak usłyszeć zwyczajową krytykę czy ocenę?
 • Jak transformować własne osądy?
 • Świadomość faktów i świadomość uczuć – odpowiedzialność osobista. 
 • W jaki sposób zadbać o relacje i jednocześnie o szczere wyrażanie siebie ?

 Moduł 4 – Dlaczego powstają konflikty i nieporozumienia? 

 •  Dlaczego powstają konflikty- mechanizm powstawania, eskalacji oraz co wspiera rozwiązywanie konfliktów. Neurobiologia a empatia.
 • Systemy sprawiedliwości : sprawiedliwość karna vs. sprawiedliwość naprawcza.
 • Kompetencja: mediowanie/facylitowanie konfliktów.
 • Indywidualny plan rozwoju. 

 Moduł 5 – Podejmowanie decyzji – indywidualne i grupowe 

 •  Mediowanie konfliktów wewnętrznych.
 • Grupowe podejmowanie decyzji – dlaczego jest to ważne?
 • Poszukiwanie zgody vs sprzeciw.
 • Praktyka grupowego podejmowania decyzji – trening.

 Moduł 6 – Systemy dialogowe w społecznościach 

 •  Systemy dialogowe w społecznościach domowych, rodzinnych, przyjacielskich, zawodowych i innych – czyli w jaki sposób opiekujemy konflikty i nieporozumienia TERAZ. 
 • Proces dialogowy metodą kręgów naprawczych – w idei Dominica Bartera
 • Demo prowadzone przez facylitatorki. Krąg otwarcia, krąg właściwy, krąg zamknięcia. Krąg dla facylitatorki/ facylitatora.
 • Praktyka kluczowych kompetencji facylitowania– trening.
 • Wsparcie w projektowaniu systemów dialogowych.

 Moduł 7 – Mikro kręgi 

 • Style przywiązania w dzieciństwie – ich wpływ na reakcje w konfliktach.
 • Proces dialogowy metodą mikro kręgów.
 • Praktyka mikro kręgów – trening.
 • Naturalizacja języka.
 • Wsparcie w budowaniu systemów dialogowych.

 Moduł 8 – Mini mediacje 

 •  Neurobiologia i empatia – praktycznie o rozwoju mózgu w aspekcie dzieci i młodzieży.
 • Proces dialogowy metodą mini mediacji.
 • Praktyka mini mediacji – trening.
 • Naturalizacja języka.
 • Wsparcie w budowaniu systemów dialogowych.

 Moduł 9 – Mediacje porozumieniowe w idei Marshalla B. Rosenberga

 •  Proces mediacji w oparciu o Porozumienie Marshalla B. Rosenberga.
 • Demo prowadzone przez mediatorki. Proces mediacji: spotkanie wstępne, premediacje, mediacje, spotkanie zamykające.
 • Skrzynka narzędziowa mediatorki i mediatora.
 • Proces transformacji obrazu wroga.
 • Praktyka kluczowych kompetencji mediatorki i mediatora – trening.  

 Moduł 10 – Mediacja – aspekty prawne i organizacyjne  

 • Uwarunkowania prawne mediacji w Polsce i w Unii Europejskiej.
 • Umowy mediacyjne.
 • Ugoda zawarta przed mediatorem jako czynność wywierająca skutki formalnoprawne.
 • Przygotowanie projektów ugód mediacyjnych.

 Moduł 11  – Wyzwania i możliwości w budowaniu systemów dialogowych 

 • Sytuacje trudne jako wyzwania.
 • Studium przypadków.
 • Mediacje pośrednie.
 • Dbałość o zasobny stan czyli BHP w facylitowaniu i mediowaniu.

 Moduł 12 – Świętowanie procesu rozwoju

 • Marka osobista mediatorki i mediatora.
 • Dzielenie się i inspirowanie – przekonania, które wspierają czy sabotują?
 • Co dalej? – plan działania.
 • Świętowanie procesu rozwoju.

 Program jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości uchwalonymi przez Radę 29 października 2007 roku.

 Certyfikat ukończenia kursu dla mediatorek i mediatorów w Fundacji 4 KROKI upoważnia do złożenia wniosku o wpis na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego. Kompetencje nabyte na kursie pozwalają prowadzić mediacje w sprawach : cywilnych, rodzinnych, gospodarczych i karnych.

 Program obejmuje łącznie 222 godziny: 192 godzin warsztatowych + 30 godzin ćwiczeniowych w grupach ćwiczeniowych ( 12 spotkań weekendowych ONLINE oraz praktyka między warsztatami)

 Elementami wspierającymi proces nabywania nowych kompetencji są:

 •  Praktyka w dwójkach empatycznych ( min. 10 sesji)
 • 10 mediacji porozumieniowych w grupach ćwiczeniowych
 • 10 facylitacji kręgów naprawczych w grupach ćwiczeniowych

Terminy i godziny
Terminy zjazdów:

Moduł 1:  25-26 września 2021 (sob.-ndz.)
Moduł 2:  23-26 października 2021 (sob.-ndz.)
Moduł 3:  13-14 listopada 2021 (sob.-ndz.)
Moduł 4:  15-16 stycznia 2022 (sob.-ndz.)
Moduł 5:  19-20 lutego 2022 (sob.-ndz.)
Moduł 6:  19-20 marca 2022 (sob.-ndz.)
Moduł 7:  23-24 kwietnia 2022 (sob.-ndz.)
Moduł 8:  14-15 maja 2022 (sob.-ndz.)
Moduł 9:  11-12 czerwca 2022 (sob.-ndz.)
Moduł 10:  17-18 września 2022 (sob.-ndz.)
Moduł 11:  15-16 października 2022 (sob.-ndz.)

Moduł 12: 19-20 listopada 2022(sob.-ndz.)

 

Godziny modułów kursowych:

9:30-17:00 (sobota i niedziela)

Każdy dzień podzielony jest na 4 bloki trwające ok. 1,5 godz. ; 2 przerwy, każda 20 min.  i godzinna przerwa lunchowa.

AGENDA:

 9:30 – 11:00 Zajęcia online
przerwa indywidualna – 20 min.
11:20 – 12:50 Zajęcia online
przerwa lunchowa – 60 min.
13:50 – 15:10 Zajęcia online
przerwa indywidualna -20 min.
15:30 – 17:00 Zajęcia online

    

 Inwestycja 
 • 12 X 790 PLN dla osób prywatnych i organizacji społecznych, edukacyjnych czyli podatników zwolnionych z 23 % podatku VAT.
 • 12 X 790 PLN + 23 % VAT dla osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą oraz dla organizacji społecznych i biznesowych, zarejestrowanych jako podatników VAT.
  Płatne w comiesięcznych ratach za kurs.
Spotkania w formule ONLINE na PLATFORMIE ZOOM
 
Potrzebujesz więcej informacji? Napisz lub zadzwoń do nas
krok1@4kroki.org
Tel 691 519 197 ( Iza Nowaczyk)
Tel 793 369 303 ( Beata Moczkowska)

Obejrzyj, co mówią o kursie absolwentki i absolwenci: 

.