Grupy wsparcia

Empatyczny krąg kobiet

Empatyczne kręgi kobiet oferujemy kobietom, dla których ważne jest:

1.bycie widzianą i bycie słyszaną
2.empatyczne zrozumienie
3.budowanie wspólnoty, wzajemnej “siostrzanej troski” i wsparcia 
4. wzrost zaufania do siebie, do innych i do tego co się wydarzy 

Grupy ćwiczące kręgi naprawcze

Spotkania dedykowane są dla osób, które poznały Kręgi Naprawcze i zgodnie z rekomendowanym procesem uczenia się, są w gotowsci do ćwiczenia kompetencji facylitacji.

Jeśli nie uczestniczyłaś lub nie uczestniczyłeś w warsztacie wprowadzającym do Kręgów Naprawczych – możesz przyjść i przyjrzeć się, jak przebiega proces.

Grupy ćwiczące mediacje porozumieniowe

Spotkania dedykowane są dla osób, które poznały mediacje porozumieniowe i zgodnie z rekomendowanym procesem uczenia się, są w gotowości do ćwiczenia kompetencji mediowania.

Jeśli nie uczestniczyłaś lub nie uczestniczyłeś w naszym Praktycznym Kursie Mediacji, możesz przyjść i przyjrzeć się, jak przebiega proces.