Grupy wsparcia

Grupa praktykująca – 4. kroki do empatii

Prawdopodobnie większość z nas słyszała, że jest taki stan jak: “empatyczny kontakt ze sobą” czy “empatyczny kontakt z drugim człowiekiem”. Mam świadomość, że są wśród nas osoby, które doświadczyły już takich stanów i mają gotowość na więcej praktyki. Być może, niektórzy z nas, chcieliby zastąpić swoje nawykowe sposoby słuchania, takie jak: doradzanie, porównywanie czy ocenianie, na prawdziwą empatyczną obecność.
Jakaś część mnie wierzy, że niektórzy z nas, mogli po prostu nie doświadczyć do teraz, tego szczególnego rodzaju kontaktu, wewnętrznego połączenia jakie daje empatia.

Dlatego zapraszam bardzo, do udziału w wydarzeniu: 4 kroki do empatii.

Te cykliczne spotkania, będą mieć miejsce w wybrane środy w 2023, zgodnie z harmonogramem.
Nastawione są na p r a k t y k ę  i  d o ś w i a d c z a n i e.

Będziemy praktykować bycie w empatii, po to, by w naszym życiu, pojawiło się więcej wewnętrznego spokoju, poczucia harmonii i kontaktu ze sobą i z innymi.

Skupimy się przede wszystkim na:

  1. Słuchaniu i słyszeniu tego, z czym Ty jesteś, co czujesz i czego potrzebujesz.
    Ucieleśnieniu Twoich emocji, wsparciu Twojego Autonomicznego Układu Nerwowego w zmianie stanu.
  2. Uważnej obecności, bycia w “tu i teraz”; byciu przy drugim człowieku z tym, z czym jest ta druga osoba, bez doradzania czy oceniania.
  3. Budowaniu świadomości myśli, przekonań, przysiąg oraz uczuć i potrzeb, formułowaniu próśb. Znajdowaniu takich strategii, które uwzględniają potrzeby wszystkich stron.
  4. Integrowaniu osobistych doświadczeń, celem nauki bezpieczeństwa dla Twojego Autonomicznego Układu Nerwowego.

Ps 1. Czy wiesz, że m.in. Prof. Dan Siegel, dzieli się w swoich publikacjach, jakościowym wpływem empatycznego kontaktu na budowę struktur mózgu. W dużym skrócie podczas doświadczania empatii zarówno w relacji dorosły – dziecko, jak i dorosły – dorosły, wszystkie „części” naszego mózgu są zintegrowane. Współpracują ze sobą, budując poczucie bezpieczeństwa, harmonii i dobrostanu.

Kiedy mózg jest zintegrowany, jesteśmy w gotowości do korzystania z naszych wewnętrznych zasobów. Łatwiej o koncentrację i wewnętrzny spokój. Łatwiej budować bezpieczny kontakt z drugim człowiekiem.

Przyjdź a doświadczysz, że empatia jest dla mózgu tym, czym ciepło dla plasteliny.

Zajrzyj tutaj Archiwa: Grupy wsparcia – Fundacja 4 KROKI

Grupy ćwiczące kręgi naprawcze

Spotkania dedykowane są dla osób, które poznały Kręgi Naprawcze i zgodnie z rekomendowanym procesem uczenia się, są w gotowsci do ćwiczenia kompetencji facylitacji.

Jeśli nie uczestniczyłaś lub nie uczestniczyłeś w warsztacie wprowadzającym do Kręgów Naprawczych – możesz przyjść i przyjrzeć się, jak przebiega proces.

Grupy ćwiczące mediacje porozumieniowe

Spotkania dedykowane są dla osób, które poznały mediacje porozumieniowe i zgodnie z rekomendowanym procesem uczenia się, są w gotowości do ćwiczenia kompetencji mediowania.

Jeśli nie uczestniczyłaś lub nie uczestniczyłeś w naszym Praktycznym Kursie Mediacji, możesz przyjść i przyjrzeć się, jak przebiega proces.