Konflikty są zazwyczaj sytuacją trudną. Postrzegane jako doświadczenia nieprzyjemne, pochłaniające zasoby osobistej energii. Dzieje się tak dlatego,
że reagujemy na pojawiające się nieporozumienia, zgodnie z pierwotnym wzorcem zachowań: walcz, uciekaj albo zastygnij! W efekcie konflikt, traktujemy jako „zagrożenie” i wycofujemy się z relacji albo „atakujemy”. Zdarza się, że czekamy aż „nieporozumienie samo się rozwiąże”.

Konflikty były, są i będą. To, co możemy zmienić to sposób, w jaki się obchodzimy z nieporozumieniami.

Czy wiesz, że za słowami i czynami każdego człowieka, stoją jego piękne
i uniwersalne dla wszystkich ludzi potrzebyWszystko, co robimy i mówimy, służy zaspokojeniu naszych potrzeb. Umiejętność identyfikacji swoich potrzeb, wpływa na budowanie takich relacji, w których potrzeby wszystkich stron są zauważane i wzięte pod uwagę. 

Porozumienie bez Przemocy traktuje konflikt,  jako wyraz niezaspokojonych potrzeb. Dzięki temu, jest on szansą na odbudowanie relacji na pełniejszym, głębszym poziomie. W miejsce posiadania racji, stawiamy na pierwszym miejscu relacje, autentyczne i prawdziwe.

Różnice zdań i nieporozumienia są elementem życia każdej społeczności.

W naszej łódzkiej, nieformalnej grupie w której jesteśmy aktywne również dochodzi do konfliktów. Wszak mamy różne potrzeby i różne strategie działania, które nie zawsze spotykają się z akceptacją innych!

Ostatnia trudna sytuacja, miała miejsce kilkanaście dni temu. Kluczowe było dla nas to, aby do rozwiązania konfliktu, zaprosić społeczność grupy. Sprawdziliśmy bowiem, że konflikt dotyczył nie tylko samych zainteresowanych. Rezonował wśród osób, które były zaangażowane w pośredni sposób, jako obserwatorzy.

Zdecydowaliśmy jako grupa, skorzystać z metody Kręgów Naprawczych!  W podejściu tym, szukamy „autorki lub autora czynu” i „odbiorcy czynu”. Czyn rozumiany jest jako bardzo konkretne zdarzenie, sytuację, w której ktoś coś powiedział lub zrobił.  Ten „czyn” w jakiś sposób wpływa na drugą osobę, która jest nazywana tutaj „odbiorcą czynu”. Odchodzimy zatem od szukania winnych, narzucania tego, co powinno się, co wolno a czego nie wolno. Zostawiamy kary i nagrody, wierząc, że wszystko co robimy służy zaspokajaniu naszych potrzeb. O kręgach naprawczych możesz poczytać tutaj

Finalnie w Kręgu Naprawczym dla naszej społeczności, wzięło udział 7 osób. Co ważne, autorka czynu, zgodnie z zasadą dobrowolności nie wzięła udziału. W samym procesie Kręgu Naprawczego zastąpiła ją osoba, która odgrywała rolę.

Kilka refleksji uczestniczek i uczestników na temat, co było wartościowe w doświadczeniu Kręgów Naprawczych:

„Każdy w Kręgu Naprawczym może usłyszeć jak „dany czyn” widzą inni. Dzięki temu porządkuję i nazywam to, co dla mnie ważne. Mogę „ogarnąć” o co tak naprawdę mi chodzi z tym, że ktoś zachował się tak czy siak.”

„Dzięki temu, że się wzajemnie słyszymy możemy razem wzrastać.”

„Facylitatorka dbając o proces i o zamianę ocen, interpretacji na język potrzeb, wpływa na bezpieczeństwo i komfort wyrażania się.”

„Dzięki KN tworzy się przestrzeń do tego, by „SIĘ” posłuchać. Siebie samego jako człowieka, bo dzięki temu w jaki sposób się „odbija” to, co mówię u pozostałych osób w kręgu, porządkuję swoje myśli!”

„Posłuchanie innych daje szanse na bycie uważną i uważnym, na zrozumienie innych. Im więcej wiemy o innych, tym bliżej do budowania fundamentów zaufania i wytworzenia spoiwa, zwanego współpracą.”

„KN uczą „higieny energetycznej” i uważności na swoje granice.”

„KN uczą przede wszystkim porozumiewania się. To coś więcej, bo jest w tym coś miękkiego, relacyjnego…niż komunikowanie się.”

„Doświadczenie KN to odczarowanie konotacji słowa „ KONFLIKT” . Konflikt facylitowany daje wartość wzajemnego usłyszenia się, z tym co jest ważnego dla każdej ze stron. Można zajmować się tematami „ u źródeł” i wtedy szybciej następuje zrozumienie.”

„Dużo dowiadujemy się o sobie, o tym co jest dla każdego tak naprawdę ważne!”

„Samo uczestnictwo w kręgu umożliwia naukę a następnie ukształtowanie nawyku odzwierciedlania czyli sprawdzania „co usłyszałam” i czy druga strona wypowiedziała się „precyzyjnie” zgodnie ze swoją intencją.”

„Można zidentyfikować i odróżnić co jest wyzwalaczem a co stoi za tym wyzwalaczem. Odkryć potrzeby niezaspokojone. By następnym razem zareagować inaczej.”

„Spojrzałem na siebie i na to, jak życie zawodowe wpłynęło na moje postrzeganie konfliktów. Inne spojrzenie, którym niewątpliwie był Krąg, jest dla mnie bardzo ważne.”

Moc wdzięczności dla Facylitatorki, za uważność, strukturę i bycie z nami!

Infografika na temat Kręgów Naprawczych – ku lekkości zrozumienia, poleca się do obejrzenia!

Autorka: Iza Nowaczyk – coach ICC, mediatorka NVC