Systemy dialogowe
Kręgi Naprawcze

Systemy dialogowe w społecznościach – Kręgi Naprawcze 

Spory, konflikty i różnice zdań są nieodłącznym elementem życia każdej społeczności. Jednak w zależności od tego, jak się obchodzimy z naszymi konfliktami mogą one wpływać na społeczność destrukcyjnie lub wzmacniająco.

“Jeśli struktura nie umożliwia dialogu,
to struktura powinna się zmienić”

Dominic Barter

Wspieramy społeczności w budowaniu “szytych na miarę” Systemów Dialogowych, opartych na  istniejących  zasobach i uwzględniających, to co już sprawdza się, kiedy pojawiają się trudne sytuacje i konflikty . 

System dialogowy to bezpieczna przestrzeń zajmowania się konfliktami.

Jednym z jego elementów są Kręgi Naprawcze autorstwa Dominica Bartera.

Kręgi Naprawcze są najprościej ujmując moderowaną rozmową na temat, który poróżnił strony. Rozmową, w której mogą wziąć udział wszyscy członkowie społeczności, których konflikt w jakiś sposób dotyczy i zostali zaproszeni.

W miejscach pracy, szkołach, domach i wszystkich innych społecznościach. Ich siłą i wyróżnikiem są: prosta, klarowna struktura oraz dbałość o jakość komunikacji.

Opierają się na założeniach sprawiedliwości naprawczej, w której celem jest naprawienie sytuacji lub zadośćuczynienie w miejsce skupiania się na znalezieniu winnego.

Zasada wygrany-wygrany, zamiast ofiara-winny.

Celem Kręgu jest stworzenie przestrzeni, w której każdy z uczestników będzie mógł wyrazić swoje emocje i potrzeby oraz zostać usłyszanym i zrozumianym przez pozostałych. Dzięki temu może on poczuć, że ma wpływ na przebieg i rozwiązanie konfliktu i doświadczyć, że zachowanie każdej ze stron motywowane było istotnymi potrzebami. Rozwiązania, jakie się pojawiają, uwzględniają potrzeby całej grupy. Buduje to poczucie wpływu i zaangażowanie w ich realizację.

Kregi-naprawcze-fundamenty

Jak przebiega proces?

Pierwszym etapem są indywidualne rozmowy Facylitatora, czyli osoby prowadzącej Krąg, z poszczególnymi uczestnikami (wszystkimi lub wybranymi). 

Drugi etap to Krąg z udziałem wszystkich zaproszonych, moderowany przez Facylitatora. Krąg jest przestrzenią do wzajemnego usłyszenia się przez wszystkich uczestników i zaproponowania rozwiązań. 

Trzeci etap to Krąg Zamknięcia (po 4-6 tygodniach), który jest miejscem podsumowania tego, co się zadziało, świętowania i ewentualnej korekty ustaleń.

Kregi-naprawcze-proces

Zapraszamy do obejrzenia naszych filmików pokazujących przykładowy proces. 
Tu część 1. z wprowadzeniem. Kolejne znajdziesz na naszym kanale Youtube

Korzyści z Kręgu:

  • Wspólne rozwiązanie problemu.
  • Zbudowanie poczucia wpływu na sytuację i odpowiedzialności za jej przebieg.
  • Budowanie kultury dialogu.
  • Budowanie wspólnoty i wewnętrznego zaufania do jej zasobów.

Zapraszamy na:

Warsztaty 

Prowadzimy warsztaty wprowadzające do Kręgów Naprawczych i budowania systemów dialogowych. Dla grup otwartych i zamkniętych.

Podczas naszego warsztatu:
1. poznasz genezę i założenia Kręgów Naprawczych
2.poznasz poszczególne kroki w procesie t.j. krąg otwarcia, krąg właściwy, krąg zamknięcia, krąg dla facyliatora
3. poznasz proces dialogowy wspierający budowanie zrozumienia
4. przećwiczysz i doświadczysz elementy procesu

Po warsztacie istnieje możliwość doskonalenia umiejętności facylitacji na spotkaniach grupy ćwiczącej Kręgi Naprawcze w naszej Fundacji (stacjonarnie lub online)

Jeśli nie ma tam terminu dla Ciebie lub jeśli chcesz zorganizować warsztat dla grupy zamkniętej  – skontaktuj się z nami 

Grupa ćwicząca facylitację

Spotkania grupy ćwiczącej  dedykowane są praktycznemu ćwiczeniu facylitacji Kręgów Naprawczych. Grupa jest grupą otwartą. Możesz dołączyć w wybranym przez siebie terminie.
Spotykamy się cyklicznie co dwa tygodnie.

O naszej grupie ćwiczącej:

  • Spotkania przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które poznały już Kręgi Naprawcze poprzez uczestnictwo w praktycznym warsztacie i chcą doskonalić umiejętności facylitacji
  • Jeśli nie uczestniczyłaś lub nie uczestniczyłeś jeszcze w warsztacie wprowadzającym do tej metody, to możesz przyjść i przyjrzeć się oraz doświadczyć, jak przebiega proces.

Nadchodzące terminy spotkań grupy w zakładce kalendarz wydarzeń

Chcesz o coś dopytać?
tel. 793 369 303 ( Beata Moczkowska ) e-mail: beatamoczkowska@4kroki.org

Prowadzi:
@Beata Moczkowska – Facylitatorka i  Mediatorka w idei NVC, Trenerka, Praktyk IFS
Wierzy, że jako ludzie mamy naturalną gotowość do wzbogacania życia innych i bycia razem w kontakcie. Widzi konflikty, jako naturalną część życia, a ich rozwiązywanie jako okazję do budowania nowej jakości relacji.