Kręgi naprawcze

Metoda rozwiązania konfliktów

Kręgi naprawcze są metodą rozwiązania konfliktów i sporów w grupie lub społeczności.

Spory, konflikty i różnice zdań są nieodłącznym elementem życia każdej społeczności. Zarówno tej większej, jak i tych małych. Jednak w zależności od tego, jak się obchodzimy z naszymi konfliktami mogą one wpływać na społeczność destrukcyjnie lub wzmacniająco.

Kręgi Naprawcze są najprościej ujmując moderowaną rozmową na temat, który poróżnił strony. Rozmową, w której mogą wziąć udział wszyscy członkowie społeczności, których konflikt w jakiś sposób dotyczy i zostali zaproszeni.

Dotyczy to rodziny, zespołu, grupy uczniów.

Kręgi są wyrazem sprawiedliwości naprawczej, czyli takiej, która dąży do zadośćuczynienia i odbudowania relacji – na poziomie umożliwiającym współistnienie w jednej społeczności. Zasada wygrany-wygrany, zamiast ofiara-winny. Celem Kręgu jest stworzenie przestrzeni, w której każdy z uczestników będzie mógł wyrazić swoje emocje i potrzeby oraz zostać usłyszanym i zrozumianym przez pozostałych. Dzięki temu może on poczuć, że ma wpływ na przebieg i rozwiązanie konfliktu i doświadczyć, że zachowanie każdej ze stron motywowane było istotnymi potrzebami. Rozwiązania, jakie się pojawiają, uwzględniają potrzeby całej grupy. Buduje to poczucie wpływu i zaangażowanie w ich realizację.

Jak przebiega proces?

Pierwszym etapem są indywidualne rozmowy Facylitatora, czyli osoby prowadzącej Krąg, z poszczególnymi uczestnikami (wszystkimi lub wybranymi). Dla Facylitatora jest to możliwość poznania perspektywy danej osoby, przedstawienia formuły Kręgu i potwierdzenia gotowości uczestnictwa. Rozmowy te mogą odbyć się twarzą w twarz lub telefonicznie/via Skype.

Drugi etap to Krąg z udziałem wszystkich zaproszonych, moderowany przez Facylitatora. Krąg jest przestrzenią do wzajemnego usłyszenia się przez wszystkich uczestników i zaproponowania rozwiązań. Zazwyczaj ok. 2-3 godz.

Trzeci etap to Krąg Zamknięcia (po 4-6 tygodniach), który jest miejscem podsumowania tego, co się zadziało, świętowania i ewentualnej korekty ustaleń.

Korzyści:

  • Wspólne rozwiązanie problemu.
  • Zbudowanie poczucia wpływu na sytuację i odpowiedzialności za jej przebieg.
  • Budowanie kultury dialogu.
  • Budowanie wspólnoty i wewnętrznego zaufania do jej zasobów.

Więcej informacji o Kręgach Naprawczych: http://kreginaprawcze.pl/

 

Potrzebujesz wsparcia? Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Napisz na krok1@4kroki.org lub zadzwoń pod +48 691 519 197 (Iza), +48 793 369 303 (Beata).