Kręgi naprawcze

Metoda rozwiązania konfliktów

Kręgi naprawcze są metodą rozwiązania konfliktów i sporów w grupie lub społeczności.

Spory, konflikty i różnice zdań są nieodłącznym elementem życia każdej społeczności. Zarówno tej większej, jak i tych małych. Jednak w zależności od tego, jak się obchodzimy z naszymi konfliktami mogą one wpływać na społeczność destrukcyjnie lub wzmacniająco.

Kręgi Naprawcze są najprościej ujmując moderowaną rozmową na temat, który poróżnił strony. Rozmową, w której mogą wziąć udział wszyscy członkowie społeczności, których konflikt w jakiś sposób dotyczy i zostali zaproszeni.

Kręgi są wyrazem sprawiedliwości naprawczej, czyli takiej, która dąży do zadośćuczynienia i odbudowania relacji – na poziomie umożliwiającym współistnienie w jednej społeczności.

Zasada wygrany-wygrany, zamiast ofiara-winny.

Celem Kręgu jest stworzenie przestrzeni, w której każdy z uczestników będzie mógł wyrazić swoje emocje i potrzeby oraz zostać usłyszanym i zrozumianym przez pozostałych. Dzięki temu może on poczuć, że ma wpływ na przebieg i rozwiązanie konfliktu i doświadczyć, że zachowanie każdej ze stron motywowane było istotnymi potrzebami. Rozwiązania, jakie się pojawiają, uwzględniają potrzeby całej grupy. Buduje to poczucie wpływu i zaangażowanie w ich realizację. 

Facylitatorka/Facylitator 

Facyltatorka/ Facylitator to osoba, która prowadzi krąg.
Warto aby miała w swoim doświadczeniu, co najmniej 10 przeprowadzonych kręgów naprawczych. Jej zadaniem jest czynny udział w udrażnianiu procesu porozumiewania się po
między uczestnikami kręgu, poprzez wsparcie we wzajemnym usłyszeniu się oraz precyzyjnym wyrażaniu siebie.

Jak przebiega proces?

Pierwszym etapem są indywidualne rozmowy Facylitatora, czyli osoby prowadzącej Krąg, z poszczególnymi uczestnikami (wszystkimi lub wybranymi). Dla Facylitatora jest to możliwość poznania perspektywy danej osoby, przedstawienia formuły Kręgu i potwierdzenia gotowości uczestnictwa. Rozmowy te mogą odbyć się twarzą w twarz lub telefonicznie/via Skype.

Drugi etap to Krąg z udziałem wszystkich zaproszonych, moderowany przez Facylitatora. Krąg jest przestrzenią do wzajemnego usłyszenia się przez wszystkich uczestników i zaproponowania rozwiązań. Zazwyczaj ok. 2-3 godz.

Trzeci etap to Krąg Zamknięcia (po 4-6 tygodniach), który jest miejscem podsumowania tego, co się zadziało, świętowania i ewentualnej korekty ustaleń.

Korzyści:

  • Wspólne rozwiązanie problemu.
  • Zbudowanie poczucia wpływu na sytuację i odpowiedzialności za jej przebieg.
  • Budowanie kultury dialogu.
  • Budowanie wspólnoty i wewnętrznego zaufania do jej zasobów.

Więcej informacji o Kręgach Naprawczych: http://kreginaprawcze.pl/

Prowadzimy warsztaty oraz grupy ćwiczące. Szczegóły w zakładce “wydarzenia

Potrzebujesz wsparcia? Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Napisz na krok1@4kroki.org lub zadzwoń pod +48 691 519 197 (Iza), +48 793 369 303 (Beata).