Kursy porozumiewania się

w idei bezprzemocowej   

 Kurs porozumiewania się 

Kurs oparty jest na bezprzemocowym światopoglądzie, wywodzącym się z nurtu psychologii humanistycznej. Dr. Marshall B. Rosenberg, proponuje nam bardzo konkretne narzędzia i procesy do transformacji nawyków komunikacyjnych, wierząc, że kiedy opieramy się na porozumieniowych założeniach, kontakt ze sobą i kontakt z innymi staje się możliwy, nawet wtedy, kiedy jest trudno.

Porozumieniowy model 4 kroków, jeśli jest przez nas ludzi praktykowany, umożliwia zmianę społeczną w kierunku niezwykle świadomego życia z wykluczeniem wszelkiej przemocy.

Dodatkową wartością tego kursu jest wiedza wywodząca się z modelu terapeutycznego Dr. Richarda Schwartza, który opisał koncept wielorakiego umysłu i zaproponował spojrzenie na człowieka przez pryzmat subosobowości, zwanych “częściami”.  Wszystkie części są mile widziane, zatem zapraszam Cię do samopoznania i zbudowania najważniejszej relacji: empatycznej i szczerej, pełnej ciekawości i bezpieczeństwa relacji ze sobą. Bardzo wierzę, że kiedy wewnątrz człowieka panuje harmonia ma to bezpośredni zasięg na relacje ze światem zew. 

Jeśli wybierasz rozwijać w swoim życiu:

 1. obszar relacji ze sobą, rozumianej jako: otwartość na siebie, na doświadczanie i przyjęcie wszystkich emocji w miejsce ich tłamszenia, zalewania emocjami siebie lub innych; odpowiedzialność za zadbanie o potrzeby i odwagę do czucia się wartościowym człowiekiem, takim jakim jesteś teraz, oraz równowagę pomiędzy troską o siebie a troską o innych.
 2. obszar zwracania się ku innym jako empatię i szczerość, nawet wtedy kiedy jest trudno.
 3. obszar interakcji z innymi, czyli Twoją gotowość na dawanie i przyjmowanie informacji zwrotnej, otwartości na dialog, oraz rozwiązywanie konfliktów z uwzględnieniem potrzeb wszystkich stron.
 4. obszar relacji z życiem: pojmowany jako akceptacja tego, co jest, świętowania życia poprzez docenianie uwzględnionych potrzeb i odżałowywania tych nieuwzględnionych.
  Zapraszam Cię na kurs.

Pracujemy na autentycznych przykładach trenerki i uczestniczek oraz uczestników kursu

Pomiędzy spotkaniami zapraszam do:
1. obserwacji siebie, swoich zachowań i prowadzenie notatek optymalnie ok. 5 min dziennie
2. ćwiczenia w parach pomiędzy zajęciami, ok. 20 min na tydzień
3. stałego kontaktu w zamkniętej grupie messengerowej.
4. wymiany i kontaktu w zamkniętej i ukrytej grupie Fundacji 4 KROKI

 

 

 

Etap 1.  Kurs dla grupy początkującej

30. godzin ( 10. spotkań X 3h, tj 17:30-20:30 , co 2. tygodnie )

 Podczas Etapu 1. prawdopodobnie doświadczysz:
• słuchania empatycznego czyli usłyszenia siebie i usłyszenia drugiej osoby, w miejsce nawykowego interpretowania i oceniania.
• znaczenia rozróżnienia kluczowego: interpretacji, oceny i obserwacji, przede wszystkim w kontekście budowania relacji ze sobą i z innymi.
• brania odpowiedzialności za uczucia przyjemne i nieprzyjemne oraz świadomości własnych myśli.
• odkrycia uniwersalnych ludzkich potrzeb i kontaktu z nimi. Rozróżnienia potrzeb od strategii. Świadomości wyboru sposobów w jakie możesz zadbać o potrzeby.
• mocy próśb. Odmawiania na czyjeś prośby oraz przyjmowania odmowy.
• podejmowania decyzji z uwzględnieniem potrzeb (a nie własnych myśli, czy opinii innych osób).
• formułowania i odbieranie zwyczajowej krytyki jako informacji zwrotnej.
• przekazywanie wartościowej informacji zwrotnej.
• praktyki świętowania życia: wdzięczności kiedy potrzeby są uwzględnione i odżałowywania: niespełnionych potrzeb, nieudanych strategii czy straty.
• świadomości dzwonków alarmowych: poczucia winy, obwiniania, wstydu i złości.

 

Etap 2.  Kurs dla grupy zaawansowanej

30. godzin ( 10. spotkań X 3h, tj 17:30-20:30 , co dwa tygodnie )

Jeśli marzysz o tym, aby włączyć w swoje życie świadomość i praktykę życia bez przemocy i jednocześnie chcesz brzmieć naturalnie dla ludzi, bez względu na ich stopień znajomości NVC – to ten kurs jest dla Ciebie.

Opierając się na 2. filarach NVC, empatii oraz radykalnej szczerości, prawdopodobne rezultaty do osiągnięcia przez Ciebie są następujące:

 1. pogłębisz umiejętność słuchania i słyszenia serduchem, w ramach połączeń wewnętrznych z tym co czujesz i czego potrzebujesz.
 2. wytropisz i ponazywasz uczucia i POTRZEBY korzystając z zasobu słów, które są dostępne oraz nowych wyrazów abyś mógł i mogła czuć się swobodnie, mówiąc i nazywając to, co jest dla Ciebie naprawdę ważne.
 3. potrenujesz reagowanie w sytuacjach, kiedy ktoś Cię: krytykuje, osądza, robi zarzuty, żąda, rozkazuje lub odmawia Twoim prośbom.
 4. poćwiczysz radzenie sobie z konfliktem wewnętrznym, kiedy chcesz powiedzieć “NIE” a jednak mówisz “TAK”
 5. zyskasz więcej sprawczości i osobistej mocy, poprzez większą uważność na dzwonki alarmowe i transformację nieprzyjemnych uczuć, takich jak: złość, gniew, obwinianie innych, poczucie winy czy wstyd
 6. udoskonalisz szukanie bezprzemocowych strategii na uwzględnienie Twoich potrzeb i potrzeb drugiego człowieka, kiedy już naprawdę wiesz, o co Ci i Wam chodzi. Prawdopodobnie uwolnisz się od oczekiwań, tak wobec siebie jak i wobec innych.
 7. popracujesz nad transformacją swoich PRZYSIĄG i PRZEKONAŃ w kierunku uwzględnienia ważnych TERAZ dla Ciebie potrzeb.
 8. potrenujesz wyrażanie uznania i dawanie informacji zwrotnej
 9. odkryjesz, co to znaczy przepraszać – nie z miejsca poczucia winy i inicjować oraz prowadzić rozmowy naprawcze oraz odżałowywać nieskuteczne strategie w zadbaniu o potrzeby.
 10. popracujesz na prokrastynacją, perfekcjonizmem i odwagą do wyrażanie siebie.

Podczas prowadzenia warsztatów zapraszam uczestniczki i uczestników do pracy w parach i trójkach. Pracujemy na własnych “życiowych” przykładach.

 

Chcesz o coś dopytać?
tel. 691 519 197 ( Iza Nowaczyk ) e-mail: izanowaczyk@4kroki.org

Prowadzi:
@Iza Nowaczyk – Praktyk IFS, Trenerka, Mediatorka Porozumieniowa. Pomaga budować najważniejszy związek w życiu każdego z nas, związek z samym sobą. Zmienia świat małymi, 4 krokami.
www.4kroki.org www.izanowaczyk.pl