Ludzie Fundacji

Iza Nowaczyk

Prezeska Fundacji 4 KROKI, coach ICC, mediatorka w idei NVC, trenerka

Potrzebuję robić rzeczy z sensem i zostawić po sobie realny wkład w budowanie lepszego świata. Marzy mi się społeczeństwo, które jest w stanie porozmawiać i co więcej, siebie usłyszeć. W kwestii zmiany społecznej chciałabym efektu śnieżnej kuli.

Wspólnie z Beatą i Olą mamy różne zasoby i ogromną potrzebę oraz gotowość działania RAZEM.

NVC integruję w swoim życiu od 2008 roku. Poznawałam ideę Marshalla B. Rosenberga uczestnicząc w wielu warsztatach (ponad 350 godzin) z trenerami z Polski i z zagranicy. Metodą małych kroków, czasem 2 do przodu a 1 do tyłu, przekonałam się, że zmieniając siebie, zmieniam „mój mały świat”. Dziś jest w nim zdecydowanie więcej autentycznych i wartościowych relacji.

W latach 1994–2011 zdobywałam doświadczenie zawodowe pracując na stanowiskach menedżerskich w obszarach: sprzedaży i HR, w branżach: handlowej, produkcyjnej  i usługowej. Praca w międzynarodowych firmach była dla mnie inspiracją dla realizacji nowych przedsięwzięć. Od 2011 roku dzielę się ideą świadomej komunikacji, wspierając ludzi w  zmianach, dzięki czemu mogą doświadczać w swoim życiu, mniej frustracji a więcej satysfakcji. Prowadzę coachingi, team coachingi, mediacje, warsztaty dla osób prywatnych, biznesu i organizacji. Jestem szczęśliwą mamą 19-letniej Zuzi, która jest moją ukochaną nauczycielką w byciu lepszą Izą.

Beata Moczkowska

Wiceprezeska Fundacji 4 KROKI, mediatorka w idei NVC, coach

Głęboko wierzę, że jako ludzie mamy naturalną gotowość do wzbogacania życia innych i bycia razem w kontakcie. To okoliczności zewnętrzne oraz nasze różne trudne doświadczenia sprawiają, że u niektórych ta gotowość zostaje „przykryta”. Można to jednak zmienić.

Dzięki Fundacji 4 Kroki realizuję swoje marzenie o budowaniu świata, w którym ludzie potrafią się słyszeć, zrozumieć swoje intencje i znaleźć sposób, jak być ze sobą, a nie przeciw sobie.

Jestem mediatorką i coachem, pomagam rozwiązywać konflikty dwustronne, grupowe i wewnętrzne. Podstawą mojej pracy jest idea Nonviolent Communication (NVC), nazywana również „językiem serca”, która pomogła mi być bliżej siebie i zacząć widzieć konflikty, jako naturalną część życia.  Ich rozwiązywanie widzę jako szansę na odbudowanie kontaktu i znalezienie rozwiązań zaspokajających potrzeby każdej ze stron.

NVC jest obecne w moim życiu od 2010 roku. Uczestniczyłam w licznych warsztatach (ponad 250 godz.) z trenerami z Polski i zagranicy, ale przede wszystkim krok po kroku zmieniałam swój język komunikacji i obserwowałam, jak pomaga mi to w budowaniu relacji ze sobą, moimi dziećmi, przyjaciółmi i  współpracownikami. Do 2017 przez prawie 20 lat pracowałam w biznesie, uczestnicząc w tworzeniu i rozwijaniu polskiego oddziału firmy produkcyjnej z kapitałem niemieckim. Początkowo jako asystentka dyrektora zakładu, a finalnie jako kierownik działu HR przyczyniłam się do zbudowania zespołu tej firmy, jej wartości i kultury organizacyjnej.

Aleksandra Szyller

Wiceprezeska Fundacji 4 KROKI i jej mózg finansowy. Wielka fanka i aktywna ambasadorka idei Porozumienia bez Przemocy.

Poznanie idei Porozumienia bez Przemocy, a potem włączenie jej w moje życie, było bardzo ważną dla mnie zmianą. Zyskałam spokój i dużo swobody w kontakcie z samą sobą. Odkryłam potrzeby i emocje, których istnienia nie byłam świadoma. Łatwiej mi teraz dogadywać się z innymi ludźmi zarówno z mojego otoczenia prywatnego, jak i zawodowego. Widzę ich poprzez pryzmat potrzeb, a dzięki temu zyskuję zrozumienie co do strategii działania, które wybierają. Lubię i akceptuję przestrzeń dla mojego „szakala”, który nadal odzywa się nawykowo wydając oceny, diagnozy i dając rady.  Nie tępię go, bo wiem, że na swój sposób stara się dbać o mnie 🙂

Ostatnim moim odkryciem są Kręgi Naprawcze. Zobaczyłam dzięki nim, że można szukać rozwiązań w konflikcie zapewniając poszanowanie wszystkim stronom.

Fundacja 4 KROKI dała i daje mi możliwość dzielenia się ze światem tym, co dla mnie ważne. Dzięki niej mogę mieć realny wpływ na to, jak ludzie zmieniają swój styl komunikowania się na taki, który służy im samym i otoczeniu. To, że w Fundacji 4 KROKI działamy w takim właśnie składzie, wspierając się i dopełniając, daje mi radość, łatwość i uspokojenie.

Zawodowo pracuję jako główna księgowa w firmie produkcyjnej. I może trochę wbrew stereotypom lubię w mojej pracy przede wszystkim to, że dużo się dzieje, że mam kontakt z ludźmi pracującymi na różnych szczeblach i w różnych obszarach, że widzę firmę jako cały organizm, którego sprawne funkcjonowanie zależy od zgrania i współpracy wszystkich działów. A w tym kluczową rolę odgrywa dobra i efektywna komunikacja.

Przyjaciele Fundacji

Adam Kusio

Po wielu latach spędzonych w międzynarodowej firmie jestem na dobrej drodze do robienia tego co prawdopodobnie czyni świat odrobinę życzliwszym.

Od 5 lat aktywnie poznaję i staram się stosować na co dzień zasadę nonviolence (bezprzemocowość), której wyrazem jest dla mnie NVC (Porozumienie Bez Przemocy)

Kompetencje trenerskie rozwijam w Szkole Warsztatu i Treningu Psychologicznego w Ośrodku Intra w Warszawie. Kompetencje w zakresie komunikacji i rozwiązywania konfliktów zdobywałem na dwuletnim intensywnym kursie mediacji w nurcie Porozumienia Bez Przemocy (200 godzin) oraz podczas warsztatów i rozwiązywania konfliktów grupowych metodą Kręgów Naprawczych (120 godzin). Jestem entuzjastą i praktykiem Porozumienia Bez Przemocy obecnie w procesie certyfikacji w Center for Nonviolent Communication, Albuquerque, USA.

Prywatnie jestem mężem oraz ojcem dwóch córek 10 i 12 lat.