Mediacje porozumieniowe

Wsparcie we wzajemnym usłyszeniu się i porozumieniu

Wsparcie jakie oferujemy jest jak most łączący 2 strony rzeki. By pomóc wzajemnie się usłyszeć
i zrozumieć
, mediatorka i mediator zajmuje się transformacją ocen i osądów na język potrzeb. Dopiero po tym etapie następuje poszukiwanie rozwiązań w kierunku zadbania o potrzeby stron
i wypracowania takich strategii, które będą w największym stopniu uwzględniały potrzeby każdej
z nich.

Kiedy MEDIACJE Porozumieniowe?

  1. Chcesz rozwiązać konflikt bez wzajemnego obwiniania się i zerwania kontaktu?
  2. Nie wiesz jak rozmawiać o konflikcie, aby Twoje racje zostały usłyszane?
  3. Jesteś w konflikcie wewnętrznym – Twój rozum mówi jedno, a serce tęskni za czymś zupełnie przeciwnym?

Dlaczego warto?

Celem mediacji jest budowanie kontaktu pomiędzy uczestnikami konfliktu, dzięki czemu uczestnicy będą mieć więcej jasności, co do ważnych dla siebie kwestii.

W jaki sposób?

Krok 1: Kontakt z Fundacją. Do dyspozycji masz @, telefon, messenger oraz spotkanie. Podejmujemy decyzję o współpracy.

Krok 2: Kontakt telefoniczny mediatorki, mediatora z uczestnikami mediacji. Umówienie spotkań.

Krok 3: Premediacja oznacza spotkanie z każdą ze stron osobno. Uczestnik premediacji doświadcza wysłuchania i jasności co intencji zachowań. Po spotkaniu premediacyjnym (ok. 1 godz.  dla 1 osoby) strony wyrażają gotowość do mediacji i ustalamy termin spotkania mediacyjnego.

Krok 4: Mediacja. Złożoność spraw, które mediujemy może wykroczyć poza ramy jednego spotkania (1 godz.)  W takiej sytuacji umawiane jest następne spotkanie.

Krok 5: Spotkanie zamykające po 4-6 tygodniach dla weryfikacji przyjętych rozwiązań i świętowania procesu rozwoju.

Jakie są zasady mediacji?

DOBROWOLNOŚĆ – mediacje mają sens wyłącznie wtedy, gdy strony chcą pojednania, chcą mediować. Każdy uczestnik procesu może wycofać się z mediacji w każdej chwili.

POUFNOŚĆ – wszystko, co zostanie powiedziane, jest poufne.

BEZSTRONNOŚĆ – mediatorka  i mediator dba o równowagę stron w trakcie procesu, nie wyraża swoich opinii.

NEUTRALNOŚĆ – mediatorka i mediator nie proponuje rozwiązań. Rolą jest wsparcie stron we wzajemnym usłyszeniu swoich intencji.

BEZPIECZEŃSTWO STRON – podstawą jest poczucie bezpieczeństwa wszystkich uczestników procesu. Jeśli ktoś poczuje się czymś zagrożony – biorąc odpowiedzialność za siebie mówi o tym. Może też poprosić o przerwę lub rozmowę sam na sam z mediatorką lub mediatorem.

Potrzebujesz wsparcia w konflikcie? Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Napisz na krok1@4kroki.org lub zadzwoń pod +48 691 519 197 (Iza), +48 793 369 303 (Beata).

Obejrzyj fragment mediacji między dwiema siostrami.
Więcej filmików znajdzie na naszym kanale Youtube.