Mediacje

Wsparcie we wzajemnym usłyszeniu się i porozumieniu

Wsparcie jakie oferujemy jest jak most łączący 2 strony rzeki. By pomóc wzajemnie się usłyszeć i zrozumieć, mediatorka zajmuje się transformacją ocen i osądów na język potrzeb. Dopiero po tym etapie następuje poszukiwanie rozwiązań w kierunku zadbania o potrzeby stron i wypracowania takich strategii, które będą w największym stopniu uwzględniały potrzeby każdej z nich.

Kiedy MEDIACJE?

  1. Chcesz rozwiązać konflikt bez wzajemnego obwiniania się i zerwania kontaktu?
  2. Nie wiesz jak rozmawiać o konflikcie, aby Twoje racje zostały usłyszane?
  3. Jesteś w konflikcie wewnętrznym – Twój rozum mówi jedno, a serce tęskni za czymś zupełnie przeciwnym?

Dlaczego warto?

Celem mediacji jest budowanie kontaktu pomiędzy uczestnikami konfliktu, dzięki czemu uczestnicy będą mieć więcej jasności, co do ważnych dla siebie kwestii.

W jaki sposób?

Krok 1: Kontakt z Fundacją. Do dyspozycji masz @, telefon, messenger oraz spotkanie. Podejmujemy decyzję o współpracy.

Krok 2: Kontakt telefoniczny Mediatorki z uczestnikami mediacji. Umówienie spotkań.

Krok 3: Premediacja oznacza spotkanie z każdą ze stron, by poznać jej punkt widzenia, stosunek do konfliktu i do mediacji, oczekiwania i wątpliwości. Mediatorka przedstawia koncepcję mediacji w oparciu o proces świadomej komunikacji oraz zasady mediacji. Uczestnik premediacji doświadcza sesji mediacyjnej. Po spotkaniu premediacyjnym (ok. 1 godz.  dla 1 osoby) strony wyrażają gotowość do mediacji i ustalamy termin spotkania mediacyjnego.

Krok 4: Mediacja. Złożoność spraw, które mediujemy może wykroczyć poza ramy jednego spotkania (1 godz.)  W takiej sytuacji umawiane jest następne spotkanie.

Jakie są zasady mediacji?

  • DOBROWOLNOŚĆ – mediacje mają sens wyłącznie wtedy, gdy strony chcą pojednania, chcą mediować. Każdy uczestnik procesu może wycofać się z mediacji w każdej chwili.
  • POUFNOŚĆ – wszystko, co zostanie powiedziane, jest poufne.
  • BEZSTRONNOŚĆ – mediatorka dba o równowagę stron w trakcie procesu, nie wyraża swoich opinii.
  • NEUTRALNOŚĆ – mediatorka nie proponuje rozwiązań; jej rolą jest transformacja osądów, etykiet na język potrzeb.
  • BEZPIECZEŃSTWO STRON – podstawą jest poczucie bezpieczeństwa wszystkich uczestników procesu. Jeśli ktoś poczuje się czymś zagrożony – biorąc odpowiedzialność za siebie mówi o tym. Może też poprosić o przerwę lub rozmowę sam na sam z mediatorem.

Potrzebujesz mediacji? Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Napisz na krok1@4kroki.org lub zadzwoń pod +48 691 519 197 (Iza), +48 793 369 303 (Beata).