Mediacje porozumieniowe

Wsparcie we wzajemnym usłyszeniu się i porozumieniu

Mediacje porozumieniowe są praktycznym zastosowaniem modelu komunikacji opisanego przez Marshalla B. Rosenberga, zwanym w Polsce Porozumieniem bez Przemocy, językiem serca, komunikacją empatyczną. Mediacje są wpisane w sprawiedliwość naprawczą, która w odróżnieniu do sprawiedliwości karnej, stawia sobie za cel naprawianie relacji.

Proces mediacji porozumieniowej umożliwia osobom, które są w konfliktowej sytuacji, spotkanie się w miejscu wspólnym dla wszystkich ludzi, zwanym POTRZEBAMI *. Potrzeby to w wielkim skrócie “energia do życia”. 

*w Porozumieniowym znaczeniu, rozróżniamy: potrzeby od strategii działania; myśli od uczuć: fakty od ocen i interpretacji: prośby od żądań, “powinno się od wybieram”, etc…

Aby do spotkania się w miejscu potrzeb pomiędzy ludźmi doszło, wspierające jest włączenie “osoby trzeciej”, która posiada kompetencje mediowania. Co taka osoba robi? Tłumaczy wypowiadane zdania, zawierające często: osądy, oceny, interpretacje, żądania czy oczekiwania na nieuwzględnione potrzeby w Waszej relacji. Mediatorka i mediator porozumieniowy, zadba o przestrzeń do swobodnego wypowiedzenia się z jednoczesną dbałością o precyzję i jasność komunikatów.  Mediacje prowadzone są w paradygmacie wolności i wyboru, zatem jeśli któraś ze stron konfliktu nie poczuje się komfortowo, w każdym momencie może zrezygnować z udziału.

Proces mediacji porozumieniowej składa się z 4 etapów: 

 1. Spotkanie informacyjne. Co jest przedmiotem konfliktu i czy jest zgoda na wsparcie.
 2. Premediacja – to indywidualne spotkania 1:1, każdej ze stron z mediatorką lub mediatorem.
  Celem jest “wyjście z głowy” czyli  transformacja ocen i osądów, winy, wstydu, złości.
  Efektem jest nawiązanie kontaktu z potrzebami. Rozpoznasz tę znaczącą zmianę,  dzięki osobistym odczuciom i poukładaniu myśli w głowie.
 3. Mediacja – to kilka lub kilkanaście spotkań w których uczestniczą osoby w konflikcie.
 4. Spotkanie ewaluacyjne, po ok 4-6 tygodniach. 

Mediacje Porozumieniowe stawiają na kontakt i zbudowanie a czasem odbudowanie relacji.
Dzieje się tak wtedy,
kiedy naprawdę usłyszymy po co i z jaką intencją podejmujemy się jako ludzie, określonych działań. Jednocześnie niektóre z tych działań, mogą naruszać granice innych ludzi. Wszystko co robimy, robimy z intencją zadbania o potrzeby. Wierzymy, że ludzie mają gotowość wnosić wartościowy wkład w życie innych ludzi, jeśli mają wybór i  samodzielnie decydują.


Etap szukania rozwiązań jest jest istotny dopiero po tym, kiedy strony konfliktu czują się widziane i słyszane ze swoimi nieuwzględnionymi potrzebami w tej konkretnej relacji. Mediatorka i mediator wspierają w znalezieniu konkretnych i akceptowalnych dla wszystkich rozwiązań.

Zakończeniem mediacji porozumieniowej jest moment, w którym strony spotykają się po ok 4-6 tygodniach i sprawdzają na ile ustalane i zaakceptowane dla wszystkich rozwiązania, są faktycznie realizowane. Jest to ważny moment, służący świętowaniu procesu uczenia się przez doświadczenie.

Kiedy MEDIACJE Porozumieniowe?

 1. Chcesz rozwiązać konflikt bez wzajemnego obwiniania się i zerwania kontaktu?
 2. Nie wiesz jak rozmawiać o konflikcie, aby Twoje racje zostały usłyszane?
 3. Jesteś w konflikcie wewnętrznym – Twój rozum mówi jedno, a serce tęskni za czymś zupełnie przeciwnym?

Dlaczego warto?

Wolisz mieć rację czy relację? Wierzymy, że świat oparty na racjach mocno nas dzieli. Jako ludzie potrzebujemy bycia widzianymi i słyszanymi, przyjętymi ze swoimi potrzebami, intencjami zachowań.   Dlaczego warto? Dla zmiany społecznej, której możesz być częścią, jeśli zacznisz od siebie.

Zapraszamy na:

Warsztaty 

Prowadzimy warsztaty wprowadzające do Mediacji Porozumieniowych. Dla grup otwartych i zamkniętych.

Podczas naszego warsztatu:
1. poznasz fundamenty i założenia mediacji porozumieniowych
2.poznasz poszczególne kroki w procesie t.j. pre-mediację, mediację właściwą, spotkanie ewaluacyjne, proces wsparcia dla mediatorki i mediatora 
3. poznasz proces mediacji  wspierający budowanie kontaktu
4. przećwiczysz i doświadczysz elementy procesu

Po warsztacie istnieje możliwość doskonalenia umiejętności mediacji na spotkaniach grupy ćwiczącej mediacji w naszej Fundacji (stacjonarnie lub online

Jeśli nie ma tam terminu dla Ciebie lub jeśli chcesz zorganizować warsztat dla grupy zamkniętej  –skontaktuj się z nami 

Grupa ćwicząca mediację

Spotkania grupy ćwiczącej  dedykowane są praktycznemu ćwiczeniu kompetencji mediowania. Grupa jest grupą otwartą. Możesz dołączyć w wybranym przez siebie terminie.
Spotykamy się cyklicznie co dwa tygodnie.

O naszej grupie ćwiczącej:

 • Spotkania przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które poznały już Mediacje Porozumieniowe  poprzez uczestnictwo w praktycznym warsztacie i chcą doskonalić kompetencje mediowania
 • Jeśli nie uczestniczyłaś lub nie uczestniczyłeś jeszcze w warsztacie wprowadzającym do mediacji, możesz przyjść i przyjrzeć się oraz doświadczyć, jak przebiega proces.

Nadchodzące terminy spotkań grupy w zakładce kalendarz wydarzeń

Chcesz o coś dopytać?

tel. 691 519 197 ( Iza Nowaczyk) e-mail: izanowaczyk@4kroki.org
tel. 793 369 303 ( Beata Moczkowska ) e-mail: beatamoczkowska@4kroki.org

Prowadzą:

@Iza Nowaczyk

Mediatorka i Facylitatorka w idei Porozumieniowej, Coach ICC, Trenerka, Praktyk IFS. Mediatorka wpisana na listę Ośrodka Mediacyjnego Fundacji 4 KROKI oraz listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Łodzi. 

@Beata Moczkowska

Facylitatorka i  Mediatorka w idei Porozumieniowej, Trenerka, Praktyk IFS. Mediatorka wpisana na listę Ośrodka Mediacyjnego Fundacji 4 KROKI oraz listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Łodzi.

Wierzymy, że jako ludzie mamy gotowość do wzbogacania życia innych i bycia w kontakcie. Postrzegamy konflikty, jako naturalną część życia i jednocześnie jako szansę na odbudowanie a czasem zbudowanie relacji. 

 

Proces mediacji, jeśli potrzebujesz teraz wsparcia.

Krok 1: Kontakt z Fundacją. Do dyspozycji masz @, telefon, messenger oraz spotkanie. Podejmujemy decyzję o współpracy.

Krok 2: Kontakt telefoniczny mediatorki, mediatora z uczestnikami mediacji. Umówienie spotkań.

Krok 3: Premediacja oznacza spotkanie z każdą ze stron osobno. Uczestnik premediacji doświadcza wysłuchania i jasności co intencji zachowań. Po spotkaniu premediacyjnym (ok. 1 godz.  dla 1 osoby) strony wyrażają gotowość do mediacji i ustalamy termin spotkania mediacyjnego.

Krok 4: Mediacja. Złożoność spraw, które mediujemy może wykroczyć poza ramy jednego spotkania (1 godz.)  W takiej sytuacji umawiane jest następne spotkanie.

Krok 5: Spotkanie zamykające po 4-6 tygodniach dla weryfikacji przyjętych rozwiązań i świętowania procesu rozwoju.

Jakie są zasady mediacji?

DOBROWOLNOŚĆ – mediacje mają sens wyłącznie wtedy, gdy strony chcą pojednania, chcą mediować. Każdy uczestnik procesu może wycofać się z mediacji w każdej chwili.

POUFNOŚĆ – wszystko, co zostanie powiedziane, jest poufne.

BEZSTRONNOŚĆ – mediatorka  i mediator dba o równowagę stron w trakcie procesu, nie wyraża swoich opinii.

NEUTRALNOŚĆ – mediatorka i mediator nie proponuje rozwiązań. Rolą jest wsparcie stron we wzajemnym usłyszeniu swoich intencji.

BEZPIECZEŃSTWO STRON – podstawą jest poczucie bezpieczeństwa wszystkich uczestników procesu. Jeśli ktoś poczuje się czymś zagrożony – biorąc odpowiedzialność za siebie mówi o tym. Może też poprosić o przerwę lub rozmowę sam na sam z mediatorką lub mediatorem.

Potrzebujesz wsparcia w konflikcie? Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Napisz na krok1@4kroki.org lub zadzwoń pod +48 691 519 197 (Iza), +48 793 369 303 (Beata).

Obejrzyj fragment mediacji między dwiema siostrami. Konflikt mógł się wydarzyć w realnym życiu, jednocześnie tutaj jest odegrany przez Matki założycielki Fundacji 4 KROKI.
Więcej filmików znajdzie na naszym kanale Youtube.