Dla biznesu

Oferta dla BIZNESU

 • Zależy Ci na dobrych relacjach w zespole przekładających się na większe zaangażowanie i lepsze wyniki?
 • Widzisz, że konflikty w zespole negatywnie wpływają na jego efektywność, ale nie wiesz jak je konstruktywnie rozwiązywać?
 • Chcesz usprawnić porozumiewanie, tak aby proces komunikacji wspierał organizację ?
 • Chcesz wzmocnić zaangażowanie i odpowiedzialność współpracowników?

Biznes i organizacje istnieją po to, aby osiągać zamierzone cele, maksymalizując pozytywny wpływ na swoje otoczenie. Do realizacji swoich celów potrzebują kompetentnych i zaangażowanych współpracowników. Dlatego najcenniejszym zasobem organizacji we współczesnym świecie są ludzie, ze swoim potencjałem twórczym i gotowością do rozwoju.

Wyzwaniem, jest osiągnięcie jak najlepszych efektów współpracy przy jednoczesnym stworzeniu wspierającego klimatu w organizacji.

Nasze wieloletnie doświadczenia w pracy w biznesie pokazują, że klimat organizacyjny funkcjonuje w sposób podobny do klimatu  geograficznego. Określone warunki sprawiają, że życie na ziemi rozkwita. Tak samo jest z klimatem organizacyjnym dla pracowników i stworzeniem optymalnych warunków do wzrostu ludzi w organizacji. To on pozwala organizacjom bujnie się rozwijać.

 • Usprawniamy komunikację w zespole oraz we współpracy z klientem. Proponujemy warsztaty
  i kursy z porozumiewania, które eliminują mury i otwierają okna.
 • Budujemy świadome, zaangażowane i samozarządzające zespoły, które realizują odpowiedzialne zadania.
 • Wspieramy rozwiązywanie konfliktów i nieporozumień, poprzez mediacje NVC oraz kręgi naprawcze.
 • Pomagamy w radzeniu sobie z wypaleniem zawodowym, oferując warsztaty oraz sesje indywidualne, odbudowujące most do wewnętrznej motywacji.
 • Współtworzymy w organizacjach kulturę informacji zwrotnej, poprzez zamianę komunikowania na porozumiewanie się.
 • Wspieramy  w optymalnym klimacie organizacyjnym, dla pięknego wzrostu ludzi.

Więcej o tym, jak pracujemy poczytasz tutaj.

Chcesz porozmawiać o rozwiązaniach dla swojego biznesu? Umów się na spotkanie.

krok1@4kroki.org

  Dlaczego?

  Dobrze przekazana i skonstruowana informacja zwrotna jest narzędziem rozwoju pracowników i organizacji. Dodaje skrzydeł i angażuje do działania z mocą. Pomaga wyciągać wnioski na przyszłość i wspiera proces ciągłego doskonalenia.

  Konflikty i spory są nieodłączną częścią funkcjonowania każdego zespołu. Są ważną informacją o różnicach dotyczących naszych potrzeb lub strategii na ich zaspokojenie. Prawidłowo zarządzane i rozwiązywane są sposobem na to, aby budować wspierające relacje i odkrywać nowe, kreatywne strategie współpracy, dające korzyści wszystkim zaangażowanym.

  Pracując z nami:

  1. Nauczysz się, jak mówić językiem obserwacji i faktów, zamiast ocen i interpretacji.
  2. Zyskasz świadomość komunikatów blokujących porozumienie.
  3. Dowiesz się jak formułować prośby w miejsce oczekiwań, poleceń, żądań oraz gróźb.
  4. Dowiesz się, jak wyrażać uznanie, tak aby budować zaangażowanie i dobry kontakt.
  5. Nauczysz się przekazywać „trudne” komunikaty w sposób nieurażający odbiorcy.
  6. Doświadczysz, jak wspierająco działa wartościowo przekazana informacja zwrotna.
  7. Otrzymasz wsparcie w konfliktach w swoim zespole na drodze mediacji lub kręgów naprawczych.
  8. Poznasz narzędzia rozwiązywania konfliktów pomiędzy zespołami lub pracownikami.

  Jak to robimy?

  • Szkolimy pracowników wszystkich szczebli organizacji oferując szkolenia i warsztaty „skrojone na miarę”. Więcej tutaj
  • Oferujemy kursy dające możliwość systematycznego i skutecznego ćwiczenia nowych umiejętności. Więcej tutaj
  • Oferujemy coaching indywidualny i coaching zespołów, pomagając wydobyć potencjał, przepracować ograniczające przekonania i przezwyciężyć trudności. Więcej tutaj
  • Prowadzimy mediacje, stwarzając przestrzeń na zbudowanie kontaktu i wypracowanie rozwiązań. Więcej tutaj
  • Facylitujemy konflikty grupowe metodą Kręgów Naprawczych. Więcej tutaj