Dla biznesu

 • Zależy Ci na dobrych relacjach w zespole przekładających się na większe zaangażowanie i lepsze wyniki?
 • Widzisz, że konflikty w zespole negatywnie wpływają na jego efektywność, ale nie wiesz jak je konstruktywnie rozwiązywać?
 • Chcesz usprawnić komunikację, tak aby wspierała organizację i zespół?
 • Chcesz rozwijać zaangażowanie i odpowiedzialność pracowników?

Biznes i organizacje istnieją po to, aby osiągać zamierzone cele, maksymalizując pozytywny wpływ na swoje otoczenie. Do realizacji swoich celów potrzebują kompetentnych i zaangażowanych pracowników. Dlatego najcenniejszym zasobem organizacji we współczesnym świecie są ludzie, ze swoim nieograniczonym potencjałem twórczym i gotowością do rozwoju. Wyzwaniem jest osiągnięcie jak najlepszych efektów współpracy przy jednoczesnym stworzeniu wspierającego klimatu w organizacji. Nasze wieloletnie doświadczenia w pracy w biznesie pokazują, że klimat organizacyjny funkcjonuje w sposób podobny do klimatu  geograficznego. Określone warunki sprawiają, że życie na ziemi rozkwita. Tak samo jest z klimatem organizacyjnym dla pracowników i stworzeniem optymalnych warunków do wzrostu ludzi w organizacji. To on pozwala organizacjom bujnie się rozwijać.

Chcesz porozmawiać o rozwiązaniach dla swojego biznesu? Umów się na spotkanie.

 • Usprawniamy komunikację w zespole oraz z klientem
 • Wspieramy rozwiązywanie konfliktów
 • Pomagamy budować kulturę feedbacku
 • Uczymy, jak przygotować  i przeprowadzać wartościowe rozmowy rozwojowe
 • Wspieramy tworzenie klimatu organizacyjnego

Dlaczego?

Dobrze przekazana i skonstruowana informacja zwrotna jest narzędziem rozwoju pracowników i organizacji. Dodaje skrzydeł i angażuje do działania z mocą. Pomaga wyciągać wnioski na przyszłość i wspiera proces ciągłego doskonalenia.

Konflikty i spory są nieodłączną częścią funkcjonowania każdego zespołu. Są ważną informacją o różnicach dotyczących naszych potrzeb lub strategii na ich zaspokojenie. Prawidłowo zarządzane i rozwiązywane są sposobem na to, aby budować wspierające relacje i odkrywać nowe, kreatywne strategie współpracy, dające korzyści wszystkim zaangażowanym.

Pracując z nami:

 1. Nauczysz się, jak mówić językiem obserwacji i faktów, zamiast ocen i interpretacji.
 2. Zyskasz świadomość komunikatów blokujących porozumienie.
 3. Dowiesz się jak formułować prośby w miejsce oczekiwań, poleceń, żądań oraz gróźb.
 4. Dowiesz się, jak wyrażać uznanie, tak aby budować zaangażowanie i dobry kontakt.
 5. Nauczysz się przekazywać „trudne” komunikaty w sposób nieurażający odbiorcy.
 6. Doświadczysz, jak wspierająco działa wartościowo przekazana informacja zwrotna.
 7. Otrzymasz wsparcie w konfliktach w swoim zespole na drodze mediacji lub kręgów naprawczych.
 8. Poznasz narzędzia rozwiązywania konfliktów pomiędzy zespołami lub pracownikami.

Jak to robimy?

 • Szkolimy pracowników wszystkich szczebli organizacji oferując szkolenia i warsztaty „skrojone na miarę”. Więcej tutaj
 • Oferujemy kursy dające możliwość systematycznego i skutecznego ćwiczenia nowych umiejętności. Więcej tutaj
 • Oferujemy coaching indywidualny i coaching zespołów, pomagając wydobyć potencjał, przepracować ograniczające przekonania i przezwyciężyć trudności. Więcej tutaj
 • Prowadzimy mediacje, stwarzając przestrzeń na zbudowanie kontaktu i wypracowanie rozwiązań. Więcej tutaj
 • Facylitujemy konflikty grupowe metodą Kręgów Naprawczych. Więcej tutaj