Dla edukacji

W edukacji

 • Zależy Ci na dobrych relacjach i współpracy w Twoim zespole nauczycieli i wychowawców?
 • Marzysz o pracy w miejscu, gdzie relacje pomiędzy nauczycielami i uczniami oparte będą na zaufaniu, szacunku i wzajemnym uwzględnianiu się?
 • Zależy Ci na wspierającej szkołę i ucznia współpracy z rodzicami?
 • Szukasz sposobu na konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i ich ograniczenie?

Wiele mówi się obecnie o konieczności wprowadzenia zmian w edukacji i dopasowania szkoły do oczekiwań i potrzeb dzisiejszej młodzieży, dzieci i ich rodziców. A może warto na początek zmienić sposób, w jaki się porozumiewamy?

Wdrożenie porozumiewania się w idei Marshalla B. Rosenberga nazywanej empatyczną komunikacją sprawia, że szkoły czy przedszkola stają się miejscem, gdzie każdy człowiek – mały i duży – ma szansę być usłyszanym, zrozumianym i akceptowanym ze swoimi uczuciami i potrzebami. Gdzie buduje się zaufanie i zaangażowanie, zamiast przymusu. A to najlepsza droga do stworzenia klimatu wspierającego rozwój potencjału i talentów.

Pomagamy zmienić szkolny klimat wdrażając komunikację empatyczną opartą na Porozumieniu bez Przemocy (ang. Nonviolent Communication) Marshalla Rosenberga. Wspieramy w konfliktach poprzez ich mediowanie oraz uczenie sposobów ich konstruktywnego rozwiązywania.

Jesteś zaciekawiona lub zaciekawiony? 

Umów się na spotkanie z nami a przedstawimy więcej szczegółów. Napisz krok1@4kroki.org

Pracując z nami:

 • nauczysz się, jak mówić językiem obserwacji i faktów, zamiast ocen i interpretacji
 • dowiesz się, jak wyrażać siebie, aby być zrozumianym i zadbać o swoje potrzeby i granice, zachowując jednocześnie dobre relacje
 • zyskasz świadomość komunikatów blokujących porozumienie
 • nauczysz się bardziej świadomie rozpoznawać potrzeby swoje i swoich uczniów
 • poznasz sposoby na radzenie sobie z konfliktami wśród uczniów, z rodzicami i w zespole
 • dowiesz się, jak formułować prośby, tak aby były efektywne i miały szansę być spełnione
 • dowiesz się, jak budować zaangażowanie bez użycia kar i nagród
 • nauczysz się, jak bez krytyki i ocen przekazywać „trudne” komunikaty w sposób nieurażający odbiorcy
 • otrzymasz wsparcie w konfliktach  w swojej społeczności na drodze mediacji lub kręgów naprawczych.

Jak to robimy?

Oferujemy kursy i warsztaty dla Dyrektorów, Nauczycieli, Rodziców i Uczniów. Wdrażamy Grupy Empatii, w których każdy ma szansę poczuć się usłyszany i zrozumiany. Mediujemy. Prowadzimy Kręgi Naprawcze.

Więcej o tym, jak pracujemy poczytasz tutaj.

Chcesz porozmawiać o rozwiązaniach dla swojej szkoły? Umów się na spotkanie!