Kurs porozumiewania się (10 warsztatów) dla grupy początkującej – start 13.09.2022

1 500,00 1 700,00 

Wyczyść

Opis

Kurs oparty jest na bezprzemocowym światopoglądzie, wywodzącym się z nurtu psychologii humanistycznej. Dr. Marshall B. Rosenberg, proponuje nam bardzo konkretne narzędzia i procesy do transformacji nawyków komunikacyjnych, wierząc, że kiedy opieramy się na porozumieniowych założeniach, kontakt ze sobą i kontakt z innymi staje się możliwy, nawet wtedy, kiedy jest trudno.

Porozumieniowy model 4 kroków, jeśli jest przez nas ludzi praktykowany, umożliwia zmianę społeczną w kierunku niezwykle świadomego życia z wykluczeniem wszelkiej przemocy.

Dodatkową wartością tego kursu jest wiedza wywodząca się z modelu terapeutycznego Dr. Richarda Schwartza, który opisał koncept wielorakiego umysłu i zaproponował spojrzenie na człowieka przez pryzmat subosobowości, zwanych “częściami”.  Wszystkie części są mile widziane, zatem zapraszam Cię do samopoznania i zbudowania najważniejszej relacji: empatycznej i szczerej, pełnej ciekawości i bezpieczeństwa relacji ze sobą. Bardzo wierzę, że kiedy wewnątrz człowieka panuje harmonia ma to bezpośredni zasięg na relacje ze światem zew.

Jeśli wybierasz rozwijać w swoim życiu:

 1. obszar relacji ze sobą, rozumianej jako: otwartość na siebie, na doświadczanie i przyjęcie wszystkich emocji w miejsce ich tłamszenia, zalewania emocjami siebie lub innych; odpowiedzialność za zadbanie o potrzeby i odwagę do czucia się wartościowym człowiekiem, takim jakim jesteś teraz, oraz równowagę pomiędzy troską o siebie a troską o innych.
 2. obszar zwracania się ku innym jako empatię i szczerość, nawet wtedy kiedy jest trudno.
 3. obszar interakcji z innymi, czyli Twoją gotowość na dawanie i przyjmowanie informacji zwrotnej, otwartości na dialog, oraz rozwiązywanie konfliktów z uwzględnieniem potrzeb wszystkich stron.
 4. obszar relacji z życiem: pojmowany jako akceptacja tego, co jest, świętowania życia poprzez docenianie uwzględnionych potrzeb i odżałowywania tych nieuwzględnionych.
  Zapraszam Cię na kurs.

Pracujemy na autentycznych przykładach trenerki i uczestniczek oraz uczestników kursu

Treningi mają charakter praktyczny, są oparte na przeżywkach. Wierzę, że doświadczenie ma moc w osobistej zmianie. Pracuję w formie DEMO, następnie doświadczamy w dwójkach, trójkach, czasem na forum. Jednocześnie Ty decydujesz czy masz gotowość wziąć udział w ćwiczeniu czy nie. Zbieramy z doświadczeń rozkminy i refleksje. Dzięki temu, mamy jako ludzie więcej jasności co do sensu i znaczenia przekazywanych treści.

Pracujemy na autentycznych przykładach trenerki i uczestniczek oraz uczestników kursu
Pomiędzy spotkaniami zapraszam do:
1. obserwacji siebie, swoich zachowań i prowadzenie notatek optymalnie ok. 5 min dziennie
2. ćwiczenia w parach pomiędzy zajęciami, ok. 20 min na tydzień
3. stałego kontaktu w zamkniętej grupie messengerowej.
4. wymiany i kontaktu w zamkniętej i ukrytej grupie Fundacji 4 KROKI

Możliwe są z mojej strony – dodatkowo płatne, sesje indywidualne oparte o podejście opisane przez System Wewnętrznej Rodziny ( IFS ), empatyczne sesje indywidualne, mediacje konfliktów wewnętrznych przy podejmowaniu własnych decyzji oraz wsparcie mediacyjne podczas sytuacji trudnych z ludźmi. Możliwe są też inne formy wsparcia – zapraszam do kontaktu.

Etap 1. Kurs dla grupy początkującej – 30 godzin ( 10 spotkań X 3h, tj 17:30-20:30 , 1 X na 2 tygodnie, we wtorki, start 13.09.2022 koniec 24.01.2023)

 • Podczas kursu, prawdopodobnie doświadczysz:
  Słuchania empatycznego czyli usłyszenia siebie i usłyszenia drugiej osoby, w miejsce nawykowego interpretowania i oceniania.
  Znaczenia porozumieniowych rozróżnień kluczowych, ułatwiających wybór
 • Kontaktu i odpowiedzialności za uczucia przyjemne i nieprzyjemne oraz świadomości własnych myśli.
  Odkrycia uniwersalnych ludzkich potrzeb i kontaktu z nimi. Rozróżnienia potrzeb od strategii.
 • Świadomości wyboru sposobów w jakie możesz zadbać o potrzeby.
  Mocy próśb. Odmawiania na czyjeś prośby oraz przyjmowania odmowy.
  Podejmowania decyzji z uwzględnieniem potrzeb (a nie własnych myśli, czy opinii innych osób).
  Formułowania i odbieranie zwyczajowej krytyki jako informacji zwrotnej.
  Przekazywanie wartościowej informacji zwrotnej.
  Praktyki świętowania życia: wdzięczności kiedy potrzeby są uwzględnione i odżałowywania: niespełnionych potrzeb, nieudanych strategii czy straty.
  Świadomości dzwonków alarmowych: poczucia winy, obwiniania, wstydu i złości.
Pierwsze spotkanie: 13.09.2022 ( we wtorek ) w godzinach 17:30 – 20:30
Chcesz o coś dopytać?
tel. 691 519 197 ( Iza Nowaczyk ) e-mail: izanowaczyk@4kroki.org
Prowadzi:
@Iza Nowaczyk – Praktyk IFS, Trenerka, Mediatorka w idei Porozumieniowej.
Pomagam budować najważniejszy związek w życiu każdego z nas, związek z samym sobą.
Zmieniam świat małymi, 4 krokami.
www.4kroki.org
📢 📢 Informacje logistyczne 📢 📢
Kiedy:
Kurs będzie realizowany w formie 10 spotkań we wtorki, co 2. tygodnie w godzinach 17:30 – 20:30 ( w tym przerwa 20 min. Empatyczne przekąski w cenie. )
 • 13.09.2022; Porozumienie BEZ Przemocy – metoda vs postawa.
 • 27.09.2022; Rozróżnienia kluczowe, które ułatwiają dzięki włączeniu świadomości – wybór działania.
 • 11.10.2022; 4 KROKI – narzędzie do spowalniania świadomości – DEMO i ćwiczenia.
 • 25.10.2022; Empatia i inne formy słuchania.
 • 08.11.2022; Szczerość a inne formy wyrażania, w tym krytyka, sarkazm i porównania.
 • 22.11.2022; Informacja zwrotna porozumieniowa. DEMO i ćwiczenia.
 • 06.12.2022; Odmawianie empatyczne. Radzenie sobie z czyjąś odmową. DEMO i ćwiczenia.
 • 20.12.2022; Dzwonki alarmowe: złość, wstyd, wina – DEMO i ćwiczenia.
 • 10.01.2023; Konflikty i nieporozumienia z innymi. Przepraszanie a rozmowy naprawcze.– DEMO i ćwiczenia
 • 24.01.2023; Świętowanie procesu rozwoju.
Miejsce:
LÓDŹ, FUNDACJA 4 KROKI, centrum
Grupa kameralna 9-12 osób.
Inwestycja:
Klienci indywidualni: widełki 1500-1600-1700 zł
Szkoły, przedszkola: 1600 zł
Firmy – płatnicy VAT: 2200 zł + 23 % Zakup poprzez Fakturę VAT – napisz do mnie : izanowaczyk@4kroki.org
Możesz zapłacić jednorazowo lub w 2-3-4. ratach.
Jeśli chcesz skorzystać z systemu płatności w ratach – skontaktuj się izanowaczyk@4kroki.org

Dodatkowe informacje

Cena

1500, 1600, 1700