Praktyczny Kurs Mediacji-ONLINE (ZOOM)

Praktyczny Kurs Mediacji – ONLINE (ZOOM)

Praktyczny Kurs Mediacji w oparciu o Porozumienie Marshalla B. Rosenberga przygotowujący do wnoszenia w świat pokojowych rozwiązań, opartych o kontakt i relacje.

Kurs przygotowuje do:

 • budowania systemów dialogowych w społecznościach ( społecznościach domowych, rodzinnych, zawodowych i innych)
 • towarzyszenia innym ludziom w konfliktach (wewnętrznych oraz grupowych)
 • towarzyszenia innym ludziom w procesach podejmowania decyzji (wewnętrznych i grupowych)
 • facylitowania i mediowania 

 

 Jakie kompetencje rozwiniesz:

 1. Tworzenie systemów dialogowych w społecznościach.
 • budowanie kontaktu pomiędzy ludźmi, pomimo sytuacji trudnych
 • empatię rozumianą jako pełną obecność z ciekawością “co u mnie?” „co u drugiej osoby?” i podążania za tym, co się w człowieku dzieje.
 • słuchanie bez pouczania, oceniania, doradzania, porównywania i innych form „pomagactwa”.
 • przerywanie jako przywracanie kontaktu ze sobą i z innymi.
 • odzwierciedlanie jako bezpośrednie opisywanie odbieranych treści – odzwierciedlanie słów i zachowań drugiej osoby.
 • transformację ocen i osądów na język potrzeb.
 • pierwszą pomoc empatyczną dla ludzi w konflikcie.
 • wsparcie w formułowaniu rozwiązań i podejmowaniu decyzji.

2. Autentyczność, rozumianą jako radykalną szczerość i empatię.

3. Zarządzanie postępowaniem mediacyjnym. 

 

Jak wygląda PROGRAM?

 Moduł 1 – Wprowadzenie do Porozumienia Marshalla B. Rosenberga 

 •  Ruch nonviolence i świat bezprzemocowy, o którym większość z nas ma marzenie.
 • Kluczowe założenia Porozumienia – Marshalla B. Rosenberga vs zdania w prawdziwość których wierzymy.
 • Empatia i inne formy słuchania.
 • 4 KROKI – jak narzędzie wspierające samoświadomość, odpowiedzialność i wybór.
 • Docenianie wartościowego wkładu w życie – o budowaniu postawy wdzięczności.

 Moduł 2 – Porozumienie – Marshalla B. Rosenberga 

 • Dzwonki alarmowe: złość, wstyd i czyjaś wina – jak transformować te stany? Jak wspierać siebie i innych w odzyskiwaniu wpływu na swoje życie?
 • Potrzeby: tropienie i nazywanie – naturalizacja języka, czyli o tym jak używać języka potocznego?
 • Prośbą, życzeniem a może groźbą – branie osobistej odpowiedzialności za potrzeby.
 • Przepraszanie. Rozmowy naprawcze i odżałowanie nieskutecznych strategii działania.

Moduł 3 –  Informacja zwrotna – w idei porozumieniowej

 •  Czym jest informacja zwrotna – intencja.
 • Jak usłyszeć zwyczajową krytykę czy ocenę?
 • Jak transformować własne oceny i interpretacje?
 • Świadomość faktów i świadomość uczuć – odpowiedzialność osobista. 
 • W jaki sposób zadbać o relacje i jednocześnie o szczere wyrażanie siebie ?

 Moduł 4 – Dlaczego powstają konflikty i nieporozumienia? 

 •  Dlaczego powstają konflikty- mechanizm powstawania, eskalacji oraz co wspiera rozwiązywanie konfliktów. Neurobiologia a empatia.
 • Systemy sprawiedliwości : sprawiedliwość karna vs. sprawiedliwość naprawcza.
 • Kompetencja: mediowanie/facylitowanie konfliktów.
 • Indywidualny plan rozwoju. 

 Moduł 5 – Podejmowanie decyzji – indywidualne i grupowe 

 •  Mediowanie konfliktów wewnętrznych.
 • Grupowe podejmowanie decyzji – dlaczego jest to ważne?
 • Poszukiwanie zgody vs sprzeciw.
 • Praktyka grupowego podejmowania decyzji – trening.

 Moduł 6 – Systemy dialogowe w społecznościach 

 •  Systemy dialogowe w społecznościach domowych, rodzinnych, przyjacielskich, zawodowych i innych – czyli w jaki sposób opiekujemy konflikty i nieporozumienia TERAZ. 
 • Proces dialogowy metodą kręgów naprawczych – w idei Dominica Bartera
 • Demo prowadzone przez facylitatorki. Krąg otwarcia, krąg właściwy, krąg zamknięcia. Krąg dla facylitatorki/ facylitatora.
 • Praktyka kluczowych kompetencji facylitowania– trening.
 • Wsparcie w projektowaniu systemów dialogowych.

 Moduł 7 – Mikro kręgi 

 • Style przywiązania w dzieciństwie – ich wpływ na reakcje w konfliktach.
 • Proces dialogowy metodą mikro kręgów.
 • Praktyka mikro kręgów – trening.
 • Naturalizacja języka.
 • Wsparcie w budowaniu systemów dialogowych.

 Moduł 8 – Mini mediacje 

 •  Neurobiologia i empatia – praktycznie o rozwoju mózgu w aspekcie dzieci i młodzieży.
 • Proces dialogowy metodą mini mediacji.
 • Praktyka mini mediacji – trening.
 • Naturalizacja języka.
 • Wsparcie w budowaniu systemów dialogowych.

 Moduł 9 – Mediacje porozumieniowe w idei Marshalla B. Rosenberga

 •  Proces mediacji w oparciu o Porozumienie Marshalla B. Rosenberga.
 • Demo prowadzone przez mediatorki. Proces mediacji: spotkanie wstępne, premediacje, mediacje, spotkanie zamykające.
 • Skrzynka narzędziowa mediatorki i mediatora.
 • Proces transformacji obrazu wroga.
 • Praktyka kluczowych kompetencji mediatorki i mediatora – trening.  

 Moduł 10 – Mediacja – aspekty prawne i organizacyjne  

 • Uwarunkowania prawne mediacji w Polsce i w Unii Europejskiej.
 • Umowy mediacyjne.
 • Ugoda zawarta przed mediatorem jako czynność wywierająca skutki formalnoprawne.
 • Przygotowanie projektów ugód mediacyjnych.

 Moduł 11  – Wyzwania i możliwości w budowaniu systemów dialogowych 

 • Sytuacje trudne jako wyzwania.
 • Studium przypadków.
 • Mediacje pośrednie.
 • Dbałość o zasobny stan czyli BHP w facylitowaniu i mediowaniu.

 Moduł 12 – Świętowanie procesu rozwoju

 • Marka osobista mediatorki i mediatora.
 • Dzielenie się i inspirowanie – przekonania, które wspierają czy sabotują?
 • Co dalej? – plan działania.
 • Świętowanie procesu rozwoju.

 Program jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości uchwalonymi przez Radę 29 października 2007 roku.

 Certyfikat ukończenia kursu dla mediatorek i mediatorów w Fundacji 4 KROKI upoważnia do złożenia wniosku o wpis na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego. Kompetencje nabyte na kursie pozwalają prowadzić mediacje w sprawach : cywilnych, rodzinnych, gospodarczych i karnych.

 Program obejmuje łącznie 222 godziny: 192 godzin warsztatowych + 30 godzin ćwiczeniowych w grupach ćwiczeniowych ( 12 spotkań weekendowych ONLINE oraz praktyka między warsztatami)

 Zajęcia prowadzone są aktywnymi metodami uczenia. Zgodnie z andragogiką, teoria występuje do doświadczeniu.

 Elementami wspierającymi proces nabywania nowych kompetencji są:

 •  Praktyka w dwójkach empatycznych ( min. 10 sesji)
 • 10 mediacji porozumieniowych w grupach ćwiczeniowych
 • 10 facylitacji kręgów naprawczych w grupach ćwiczeniowych

 Obejrzyj jak wyglądają rozmowy naprawcze, mediacje porozumieniowe, facylitacje konfliktów na naszym kanale YouTube 

 Terminy najbliższego kursu znajdziesz w zakładce Kalendarz wydarzeń.

 Jeśli nie ma tam terminu dla Ciebie lub jeśli chcesz o coś dopytać – skontaktuj się z nami .

  

Poczytaj co stoi za tym, że uczestniczki i uczestnicy tego kursu rekomendują udział w nim:

“Dla mnie Kurs Mediacji to przede wszystkimi droga pełna cudowności. Na tej drodze, każdy krok zbliża mnie, do spotkania ze sobą. Wgląd w siebie i pełna integracja, dała mi dostęp do tego, co było dotąd niedostępne.
Bezpieczna atmosfera, cudowni ludzie i profesjonalne, a zarazem empatyczne prowadzące. Rzetelne ćwiczenia, wspierające materiały i możliwość konsultacji na każdym etapie kursu.
Kurs to piękna przestrzeń do spotkania siebie z pełną akceptacją, dzięki czemu jeszcze więcej akceptacji mam dla innych.
Kompetencje, które pozyskałam z wielką radością wykorzystam do tego, aby wspierać ludzi w usłyszeniu się i zobaczeniu z perspektywy serca i potrzeb. Po wielu miesiącach kursu, jestem z wielką wdzięcznością, płynącą prosto z serca.
Dziękuję za ten piękny czas, pięknych ludzi i piękną praktykę, która utkała ciepłą kołdrę empatii – teraz mogę ją wykorzystać w każdej chwili gdy będzie mi potrzebna.

Polecam każdemu, kto pragnie wzbogacić życie swoje i innych.

Agnieszka Jaksa –

“Zaspokoiłam potrzebę samorozwoju, stymulacji, wyzwań, dzielenia się emocjami, ogromnej empatii ze strony prowadzących jak i kursantów, współpracy, zaufania i pewnie wiele wiele innych …

Polecam ten kurs ponieważ otwiera on drzwi do pokoi, które dawno pozamykaliśmy. A dlaczego? Bo nie znamy innego rozwiązania, ponieważ boimy się powiedzieć szczerze, co czujemy.

Praktyczny  kurs mediacji ” podaje na tacy” drugiego człowieka, dzięki porozumieniowemu podejściu, dodaje nam skrzydeł do budowania relacji oraz chęć zmiany nieskutecznych nawyków. “

Aleksandra Białkowska  

 

“To jest najbezpieczniejsze miejsce na ziemi jakie znam. Miejsce, gdzie za każdym razem byłam i jestem przyjmowana ze wszystkim. Gdzie są szanowane moje granice, gdzie mam wybór i uczyłam się patrzeć z perspektywy wyboru a nie przymusu i ja też mogłam uczyć się przyjmować wybór innych. Gdzie nauczyłam się jak słuchać i widzieć innych tak, żeby i oni czuli się widziani i usłyszeni, czyli jak w końcu uciszyć swojego wewnętrznego gadulca i po prostu słuchać i być z drugą osobą ;). plus to wszystko co zawarłam w filmiku i jeszcze wiele, wiele więcej :*
Kocham Was dziewczyny!”

Aneta Śliwińska – IT Architect in Hycom S.A.

“Dobrze się czułam na naszych spotkaniach. Byłam widziania, brana pod uwagę i dzięki miałam temu odwagę odsłaniać swój “miękki brzuch” i wychodzić na arenę. 

Ten kurs to coś unikalnego i wyjątkowego a prowadzące są nasączone wiedzą, dobrem i łagodnością.”

Monika Szkudlarek

Zapraszamy do obejrzenia i posłuchania, co uczestniczki mówią o kursie

Więcej filmików znajdziesz na naszym kanale YouTube